Wij zijn aangesloten bij

De vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten is de beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandige werkende reflexzonetherapeuten. Haar licentieleden hebben naast een gedegen opleiding reguliere medische kennis, omgangskunde en voeding,  diepgaande kennis van de reflexzonetherapie. Licentieleden  van de vereniging worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel, in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De VNRT verplicht haar leden tot het volgen van bijscholingen. Daarnaast onderhouden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie

De vereniging is opgericht in 1984 en heeft ruim 500 leden.

Haar therapeuten staan geregistreerd bij de overkoepelende organisatie RBCZ ( Register Beroepsbeoefenaren  Complementaire Zorg) en vallen daarmee onder het tuchtrecht TCZ ( Tuchtrecht Complementaire Zorg).

De vereniging heeft contacten op Europees niveau , is lid van de RIEN (Reflexology in Europe Network) en van de ICR ( International Council of Reflexolosists)

 

Vergoeding;

Ik ben aangesloten bij de VNRT en de RBCZ. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt het consult geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit je aanvullende pakket. Hierbij wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekeraar

Daarnaast ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een door de overheid erkende geschillencommissie volgens de WKKGZ. Meer uitleg over de klachtenregeling vind je op de website van de VNRT.